Constructies

CUR rapport 2003-7 - 1 Inleiding

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… geotechnische constructie, zoals grondkerende constructies, grondconstructies, constructies in beton of staal en … ophogingen) type geotechnische constructies (bijvoorbeeld grondlichaam) subtype geotechnische constructies (bijvoorbeeld weglichaam) geotechnische …

3 Gewapende spreidingsmatras op slanke palen (GSP)

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… . Randvoorwaarden, eisen, omstandighedenDe reeds aanwezige constructies in de omgeving - een hoogspanningsmast … , Advies- en Ingenieursbureau team Wegen & Constructies. Opdrachtnemer: Combinatie Aannemersbedrijf Knipscheer bv … , Advies- en Ingenieursbureau team Wegen & Constructies. Overige betrokkenen: Directievoerende instantie Gemeente …

Rapport 201 - Samenvatting

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… een aantal constructies in aanmerking als natuurvriendelijke oeververdediging. De constructies kunnen onderverdeeld worden in onbegroeide natuurlijke constructies, begroeide constructies, tijdelijke golfwerende constructies, doorgroeiconstructies …

Rapport 84-6 9. Voorkomen van corrosie van de wapening

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… veldonderzoek is immers gebleken dat constructies voldeden ondanks agressieve omstandigheden en … corrosie groter is. Bij chloridevrije constructies, die nog geen visuele corrosieschade … van voortschrijden van corrosie bij constructies Ten aanzien van de maatregelen …

9. Scheurvormingstheorie

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… constructie zonder langswapening. Voor rechtblijvende constructies zal de grootste waarde van … rechtblijvende constructies is hierin εy = Δεv en voor gekromde normale constructies εy = 0,45 Δεv . Voor constructies waarvan de …

Rapport 86-2 2.Theoretische en praktische aspecten bij de keuze van materialen voor bescherming en reparatie van beton

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… De beschadigingen aan betonnen offshore constructies kunnen als volgt worden ingedeeld … oxaalzuur. De toeslagmaterialen voor offshore constructies zijn gewoonlijk dicht en inert … . 2.2.2 Mechanische eigenschappen Constructies worden, afhankelijk van de omgeving …

CUR rapport 88-1 - 2. Demontabele betonconstructies

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… demontabele constructies gelden dezelfde uitgangspunten als voor de gebruikelijke geprefabriceerde constructies. Bovendien … het ontwerpen van geprefabriceerde demontabele constructies gelden de volgende uitgangspunten: het … van verbindingen die voor demontabele constructies in aanmerking komen [9]. Fig …

CUR rapport 88-1 - 4. Ontwerpoverwegingen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… evenwichtig ontwerp. De bezwijkkans van constructies wordt bepaald door de faalkansen … door neervallend puin. Bij geprefabriceerde constructies is het daarom noodzakelijk de … van een tweede draagweg. Bij constructies met dragende wanden kan gebruik …

Voorwoord

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… : Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies EN 1999 Eurocode 9: Ontwerp … constructies en samenstellende delen, van zowel traditionele als innovatieve aard. Ongewone constructies … aspecten van passieve brandbescherming waarbij constructies en delen daarvan worden ontworpen …

Voorwoord

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… 1991 Eurocode 1: Belastingen op constructies EN 1992 Eurocode 2: Ontwerp … : Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies EN 1999 Eurocode 9: Ontwerp … constructies en samenstellende delen, van zowel traditionele als innovatieve aard. Ongewone constructies

6 Bouwwerkfactor cscd

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

constructies zoals gebouwen enz. b) horizontale constructies zoals liggers enz. c) puntachtige constructies … 6.1 — Algemene vormen van constructies behandeld door de ontwerpprocedure 6 … in het zog van nabijgelegen constructies (zogeffect) in acht te zijn …

7 Druk- en krachtcoëfficiënten

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… toepassing zijnde aerodynamische coëfficiënten voor constructies te bepalen. Afhankelijk van de … voor andere constructies. De aanbevolen procedures zijn: a)   Voor rechthoekige constructies gevoelig … procedures voor andere constructies zijn: a)   Voor rechthoekige constructies gevoelig voor torsie …

Voorwoord

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… 1991 Eurocode 1 Belastingen op constructies EN 1992 Eurocode 2 Ontwerp … Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies EN 1999 Eurocode 9 Ontwerp … constructies en samenstellende delen, van zowel traditionele als innovatieve aard. Ongewone constructies

Bijlage G Methode voor de bepaling van de gecombineerde reactie van een spoor- en brugconstructie op veranderlijke belastingen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… hierna gegeven voor:constructies op twee steunpunten of doorgaande constructies bestaande uit een enkelvoudig brugdek (G3), constructies bestaande uit opeenvolgende brugdekken op twee steunpunten (G4), constructies bestaande …

3 Bepalingen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… krachten zijn aangehouden: bij starre constructies voor autowegen en autosnelwegen: een … de zijdelingse belasting op ontsporingsgeleidende constructies en schampstroken, evenwijdig aan de … – 6.1 — Belasting op ontsporingsgeleidende constructies respectievelijk schampstroken   (einde tekst) 6 …

3 Bepalingen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… voor zowel geschoorde als schorende constructies zijn toegepast, waarbij het gebruik … vervangen door: (10)  Voor gedrongen constructies, zoals de in (1)P … (1)P. OPMERKINGBij relatief slanke constructies en/of bij de toepassing … het algemeen bij de beschouwde constructies slechts tot een beperkt aantal …

5 Gegevens in tabelvorm

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… gegeven voor geschoorde constructies. Gegevens in tabelvorm voor ongeschoorde constructies kunnen worden … van een land. Voor ongeschoorde constructies zijn geen gegevens in tabelvorm … geldig voor kolommen in geschoorde constructies, waarin: het belastingsniveau, n, bij …

6 Uiterste grenstoestanden (UGT)

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… genomen: 1 voor niet-voorgespannen constructies   (1 + σcp / fcd) voor 0 … de aansluitvlakken tussen betonelementen in constructies die zijn berekend als monolithisch …  AlgemeenBij aansluitvlakken tussen betonelementen in constructies die zijn berekend als monolithisch …

3 Bepalingen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… ) 6.1 Algemeen (1)  Voor constructies niet behorend tot het toepassingsgebied … kipstabiliteit. Voor de toetsing van constructies buiten het toepassingsgebied van deze … BB Instabiliteit van onderdelen van constructies voor gebouwen BB.1 Knik …

Voorwoord

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… 1991 Eurocode 1: Belastingen op constructies EN 1992 Eurocode 2: Ontwerp … : Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies EN 1999 Eurocode 9: Ontwerp … constructies en samenstellende delen, van zowel traditionele als innovatieve aard. Ongewone constructies

1 Algemeen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies, in het geval houtconstructies in … Hoofdstuk 9: Onderdelen en samengestelde constructies Hoofdstuk 10: Constructieve detaillering en … ontwerp en de berekening van constructies die langdurig zijn blootgesteld aan …

Voorwoord

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… 1991 Eurocode 1: Belastingen op constructies EN 1992 Eurocode 2: Ontwerp … : Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies EN 1999 Eurocode 9: Ontwerp … constructies en samenstellende delen, van zowel traditionele als innovatieve aard. Ongewone constructies

Voorwoord

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… 1991 Eurocode 1 Belastingen op constructies EN 1992 Eurocode 2 Ontwerp … Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies EN 1999 Eurocode 9 Ontwerp … constructies en samenstellende delen, van zowel traditionele als innovatieve aard. Ongewone constructies

5 Aanvulling, bemaling en drainage, grondverbetering en wapening van grond

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… van ontgravingen en achter grondkerende constructies; complete aanvullingen van ondergrond waaronder … gronddrukken op ondergrondse en grondkerende constructies; verbrijzeling van materialen zoals zacht … ; verhinderen van schade aan belendende constructies of leidingen; of de grondverbetering …

NEN 8700 - Bijlage F (informatief) Criteria voor niveau van maatregelen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… de constructieve veiligheid, worden permanente constructies van minder dan 15 jaar … deze norm is toegestaan voor constructies ouder dan 15 jaar, doch … is toegestaan voor niet-permanente constructies (artikel 2.23 van de … die constructies een ontwerplevensduur geldt van maximaal 5 jaar (met voor constructies

3 Technische oplossingen

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… plafond3.4 Leidingen in bouwkundige constructies SituatieschetsLeidingen voor drinkwater en uittapleidingen … overzicht worden eisen aan de constructies met waterleidingen of uittapleidingen voor … .(Figuur 3.14) Niet toegestaan Constructies met leidingen voor drinkwater en …

7 Energiebesparingsberekeningen en vaststelling advies 

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… U- en R-waarden van constructies. KoudebruggenZoals reeds werd opgemerkt, is … vochtproblemen dan kantoorgebouwen en bijeenkomstgebouwen.Constructies niet grenzend aan de buitenluchtNiet … berekening: rentepercentages, energiekosten etc.; gebouwkenmerken: constructies met hoeveelheden/oppervlakken, U-waarden …

Bijlage G Checklist hotspots waterleidingen in wanden, vloeren, plafonds en schachten

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… diverse constructies met inbouwwaterleidingen vermeld.Tabel G.3 Eisen aan diverse constructies … G.6 Eisen aan diverse constructies met inbouw-waterleidingen in combinatie … Eisen t.a.v. constructie Constructies met leidingen voor vloer- en … toepassen van andere materialen en constructies dan vermeld in tabel G …

1 Akoestische begrippen en basis bewerkingen

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… resonatoren (geperforeerde platen, open latten-constructies), werkzaam in het frequentiegebied van … als luchtgeluid worden afgestraald. Zware constructies worden minder makkelijk in trilling … geluid bepaald. Geluidsisolatiewaarden voor verschillende constructies worden gegeven in bijlage 2 …

Voorwoord

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… - en Rc-waarden van bouwkundige constructies zijn belangrijke gegevens voor bepaling … Rc-waarden van verschillende bouwkundige constructies. Met deze tabellen heeft de … duurzaam bouwen waardoor er telkens constructies met een zeer hoge warmteweerstand …

H2 Technische voorschriften omtrent het bouwen van woningen en woongebouwen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… inbegrip van delen van andere constructies, die aansluiten op die constructie … constructie aansluitende delen van andere constructies die van invloed zijn op … constructie aansluitende delen van andere constructies, is, ter beperking van warmteverlies …

Vuurwerkbesluit (tekst geldig vanaf 01-01-2013)

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld … op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft – de … heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld …

NEN 6770 - Toelichting hoofdstuk 5

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… vervormingen; het ontstaan van instabiliteit. Constructies of onderdelen daarvan (bijvoorbeeld sommige … het schema van constructies en de indeling van constructies in constructietypen; het … en verbindingsmiddelen. Voor vermoeiing van constructies wordt verwezen naar NEN 2063 …

NEN 6770 - Toelichting hoofdstuk 7

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… lasfouten in overwegend statisch belaste constructies wordt verwezen naar: Toelaatbare lasfouten … , juni 1979. In statisch onbepaalde constructies kan als gevolg van bijvoorbeeld … spanningen buiten beschouwing worden gelaten. Constructies waarbij in vele gevallen sprake …

NEN 6720 - 8 Dimensionering en toetsing

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… .3. 8.1.6 Ongewapende constructies Constructies, belast op buiging of buiging … constructies aansluiten mogen bij de berekening van de poer deze aansluitende constructies … afschuiving en normaalkrachten belaste schijfvormige constructies moet worden voldaan aan de …

PKVW Nieuwbouw 2011 - 5 Eisen en aanbevelingen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… Blinde muren, vlakken, wanden en constructies zijn afgeschermd, bijvoorbeeld door een … aan vele randvoorwaarden, door dragende constructies, leidingkokers etc. Kenmerken van een … Blinde muren, vlakken, wanden en constructies zijn afgeschermd, bijvoorbeeld door een …

2 Ontwerprichtlijnen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… niet gewaardeerd. De voorkeur vormen constructies die bij bezwijken de scheidingsconstructie … instorten. Hetzelfde geldt voor rookwerende constructies: als de omhulling van een … , en andere openingen met beweegbare constructies worden aangebracht als deze zelfsluitend …

Bijlage C  Achtergronden bouwfysische prestaties

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

constructies met hout en isolatie, zoals houten binnenspouwbladen en dakelementen. Over constructies … het verliesoppervlak (AT) van de constructies geschematiseerd; over dit oppervlak wordt … het warmteverlies door de aansluitende constructies, zoals gevels, vloeren en daken …

Bijlage C Achtergronden bouwfysische prestaties

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

constructies met hout en isolatie, zoals houten binnenspouwbladen en dakelementen. Over constructies … het verliesoppervlak (AT) van de constructies geschematiseerd; over dit oppervlak wordt … het warmteverlies door de aansluitende constructies, zoals gevels, vloeren en daken …

Bijlage C Achtergronden bouwfysische prestaties

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

constructies met hout en isolatie, zoals houten binnenspouwbladen en dakelementen. Over constructies … het verliesoppervlak (AT) van de constructies geschematiseerd; over dit oppervlak wordt … het warmteverlies door de aansluitende constructies, zoals gevels, vloeren en daken …

Bijlage C 

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

constructies met hout en isolatie, zoals houten binnenspouwbladen en dakelementen. Over constructies … het verliesoppervlak (AT) van de constructies geschematiseerd; over dit oppervlak wordt … het warmteverlies door de aansluitende constructies, zoals gevels, vloeren en daken …

Bijlage C Achtergronden bouwfysische prestaties

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

constructies met hout en isolatie, zoals houten binnenspouwbladen en dakelementen. Over constructies … het verliesoppervlak (AT) van de constructies geschematiseerd; over dit oppervlak wordt … het warmteverlies door de aansluitende constructies, zoals gevels, vloeren en daken …

NPR 6703 - 1 Onderwerp en toepassingsgebied

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… essentieel verschil is dat voor constructies met een factor n ≤ 1 … berging een toenemende waterstand. Bij constructies met n < 1 en een … maatafwijkingen tijdens de uitvoering. Dergelijke constructies vergen, naast een nauwgezet constructief … 5 is uitsluitend toepasbaar voor constructies waarbij n > 1. De in …

NPR 3378-60 - Bijlage A - Beschrijving meest voorkomende situaties

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… -openingen of verbrandingsluchttoevoer Voorbeeld van constructies die onder situatie 2 vallen … ventilatie- of verbrandingsluchttoevoer Voorbeeld van constructies die onder situatie 4 vallen … gelegen aangrenzend dakvlak Voorbeeld van constructies die onder situatie 7 vallen …

Handboek Brandbeveiliging verrijkt met FSE

http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/872/handboek_brandbeveiliging_verrijk...

… normen voor het berekenen van constructies bieden de rekentechnieken voor de … '. De drie hoofdstukken FSE van constructies maken deel uit van de … normen voor het berekenen van constructies bieden de rekentechnieken voor de … '. De drie hoofdstukken FSE van constructies maken deel uit van de …

Handboek Brandbeveiliging verrijkt met FSE

http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/873/handboek_brandbeveiliging_verrijk...

… normen voor het berekenen van constructies bieden de rekentechnieken voor de … '. De drie hoofdstukken FSE van constructies maken deel uit van de … normen voor het berekenen van constructies bieden de rekentechnieken voor de … '. De drie hoofdstukken FSE van constructies maken deel uit van de …

Houtskeletbouw: Dakdetails

http://www.sbr.nl/producten/infobladen/houtskeletbouw-dakdetails

… worden dakpansgewijs aangebracht. In veel constructies behoren deze lagen ook dampdoorlatend … (wwdd-laag). Bij niet-verticale constructies (bijvoorbeeld pannendaken) deze laag zodanig … daken moet worden uitgevoerd. Vooral constructies met overstekken vragen extra aandacht …

Opwaarderen van brand- en rookwerende puien

http://www.sbr.nl/producten/infobladen/opwaarderen-van-brand-en-rookwerende...

… sluitkom gefixeerd te worden. Brandwerende constructies moeten proefondervindelijk worden getest. In … grond van kennis van brandwerende constructies mogelijk een inschatting te maken … ineens certificaten te verlangen voor constructies die jaren geleden zijn vergund …

Luchtdicht bouwen

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/luchtdicht-bouwen

… en geluidwering. Waterdichtheid Veel hedendaagse constructies (spouwmuren en hellende daken) zijn … we vooral in geprefabriceerde steenachtige constructies en in kozijndetails. Openvoegsysteem De … materialen beton, hout en houtrijke constructies, metselwerk, kalkzandsteen, betonsteen, cellenbeton, gips …

Akoestische details voor de woningbouw

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/akoestische-details-voor-de-woningbouw

… aan woningen gescheiden door enkelvoudige constructies bouwkundige maatregelen ter verbetering van … woningen gescheiden door enkelvoudige woningscheidende constructies, leverde belangrijke nieuwe informatie op … , gesloten plafond noodzakelijk. Er zijn constructies en dakplaten waarbij dit niet …