Experimenten

CUR rapport 91-6 - 4 Experimenten

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… . In dit hoofdstuk worden de experimenten besproken en representatieve uitkomsten getoond … tested. 4.2 Proefstukken De experimenten werden uitgevoerd op in totaal … maximale belasting die tijdens de experimenten was aangebracht, namelijk P=146 …

Rapport 2002-1 - 5 Samenvatting resultaten TUD-experimenten

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

5 Samenvatting resultaten TUD-experimenten 5.1 Inleiding Zoals in … de belangrijkste bevindingen in die experimenten, ontleend aan [5], samengevat weergegeven … proefresultaten te laten aansluiten. De experimenten die in dit kader op …

Experimenten en kennisoverdracht wonen, subsidie

http://overheidsloket.overheid.nl/index.php?p=product&thema_id=45&subthema_...

Experimenten en kennisoverdracht wonen, subsidie Beschrijving … subsidie aanvragen voor ondersteuning van experimenten of kennisoverdrachtactiviteiten op het gebied …

Experimenten en kennisoverdracht wonen, subsidie

http://overheidsloket.overheid.nl/index.php?p=product&thema_id=45&subthema_...

Experimenten en kennisoverdracht wonen, subsidie Beschrijving … subsidie aanvragen voor ondersteuning van experimenten of kennisoverdrachtactiviteiten op het gebied …

Resultaten van betontechnologische experimenten (IIIa)

http://www.cementonline.nl/archief/cement-1962-047-2/resultaten-van-betonte...

Wilt u het archief van Cement kunnen raadplegen zonder in te hoeven loggen? Dat kan! We verstrekken u dan tegen een gereduceerd tarief toegang tot het archief op basis van IP-adres. Het systeem herkent u dan automatisch. Vraag vrijblijvend een offerte op. …

Resultaten van betontechnologische experimenten (II)

http://www.cementonline.nl/archief/cement-1961-047-10/resultaten-van-betont...

Wilt u het archief van Cement kunnen raadplegen zonder in te hoeven loggen? Dat kan! We verstrekken u dan tegen een gereduceerd tarief toegang tot het archief op basis van IP-adres. Het systeem herkent u dan automatisch. Vraag vrijblijvend een offerte op. …

Resultaten van betontechnologische experimenten (I)

http://www.cementonline.nl/archief/cement-1961-047-8/resultaten-van-betonte...

Wilt u het archief van Cement kunnen raadplegen zonder in te hoeven loggen? Dat kan! We verstrekken u dan tegen een gereduceerd tarief toegang tot het archief op basis van IP-adres. Het systeem herkent u dan automatisch. Vraag vrijblijvend een offerte op. …

Beantwoording vragen kamerlid Jansen over verloten woningen door woningcorporaties - Evaluatierapport experimenten met loting in de woonruimteverdeling

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2007/07/...

PDF document | 110 pagina's | 880 KB Kamerstuk | 20-07-2007 | BZKDit document is een bijlage bij: Beantwoording vragen kamerlid Jansen over verloten woningen door woningcorporaties - Kamerbrief …

Vernieuwend Welzijn - De 7 experimenten van de wijkenaanpak

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/12/31/...

PDF document | 36 pagina's | 1,8 MB Rapport | 31-12-2010 | BZKIn deze brochure kunt u lezen over het experiment Vernieuwend Welzijn dat begonnen is in september 2008 en loopt tot en met december 2010. De gemeenten Leeuwarden, Arnhem, Eindhoven, …

Eindrapport

http://www.sev.nl/uploads/file/Wonen%20en%20Zorg/Experimenten%20lWonen%20Zo...
TEKSTDOCUMENT - Platform31 (SEV) - Details

WZSW Onderzoeksrapportage Experimenten bedrijfsmodel Wonen Zorg en Service … te zetten is in de experimenten uitgegaan van een schaal van …

Huurdersinvloed verstevigen

http://www.sev.nl/experimenten/Huurdersinvloed%2Dverstevigen

… participatie Bewonersparticipatie anno 2010 Start experimenten bewonersparticipatie GaSTERen, het eerste Vijf …

Daglichtsystemen + visueel comfort

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/daglichtsystemen-visueel-comfort

… proefpersonen zonder oogcorrectie. In verschillende experimenten is aangetoond dat deze eigenschappen … ) enquête continue metingen In de experimenten worden twee testruimten gebruikt, zodat … de visuele-comfortcriteria alleen door experimenten met proefpersonen verkregen kunnen worden …

Rapport 2002-1 - 3 Overzicht proevenprogramma

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… voor gekozen om een aantal experimenten uit het lichtbetononderzoek voor menggranulaatbeton … experimenten, die bedoeld waren als een rechtstreekse vergelijking met eerder uitgevoerde experimentenexperimenten die zijn uitgevoerd. Voor de verschillende eigenschappen, die met de experimenten

CUR rapport 2003-3 - 3 Breuk van beton: experimentele onderbouwing van modellen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… scheurinitiatie is gering. Uit de experimenten bleek dat altijd een (macroscopische … belangrijke waarnemingen in éénassige druk experimenten, waarna een beschrijving zal worden … hieromtrent waardevolle experimentele informatie verkregen. Experimenten hebben tot op heden een …

CUR rapport 91-6 - 5 Verificatie van de experimentele resultaten

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… zijn toegepast in die experimenten. In de experimenten lag de liggerhoogte veelal … lijfwapening. Vergelijking tussen theorie en experimenten. Mean crack spacing at the … and experimental results. ligger theorie experimenten VerhoudingTussen theorie enexperimenten σs,sec …

Rapport 92-6 2.Beschrijving van elektrochemische realkalisatie en chloride-extractie

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… realkalisatie of chloride-extractie. Uit experimenten met kathodische bescherming is gebleken … worden gemeten in betrekkelijk eenvoudige experimenten met de zogenoemde Hittorf-methode … aangetoond in speciaal daartoe ingerichte experimenten. 2.2.7 Absorptie Absorptie …

CUR rapport 91-6 - 2 Scheurgedrag gewapend-betonnen trekstaven en liggers

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… Code 1990. 2.2.2 Experimenten versus theorieën De semiempirische relaties … .3.2 Experimenten versus theorieën Voor een vergelijking tussen experimenten en theorieën … de verhoudingen tussen theorieën en experimenten nagenoeg de-zelfde grootte hebben …

CUR rapport 91-6 - 3 Scheurgedrag betonnen trekstaven en liggers met geconcentreerde wapening en hoge liggers

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… toont de belangrijkste resultaten van experimenten die zijn uitgevoerd op trekstaven … toegelicht, bleek goede overeenstemming met experimenten te geven. In deze paragraaf … van in de literatuur beschreven experimenten op "hoge" gewapendbetonliggers. Met name …

Sprinklers en rookventilatie

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/sprinklers-en-rookventilatie

… geacht. Deze argumentatie loopt via experimenten, modelberekeningen en enquêtegegevens. Een belangrijk … jaren. In de eerste Amerikaanse experimenten waren enkele gesprinklerde varianten opgenomen … stand van de techniek betere experimenten kunnen worden uitgevoerd. Desalniettemin wordt …

CUR rapport 94-12 - Deel I Procedure voor de beoordeling van grindvervangende toeslagmaterialen voor toepassing in constructief beton

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… geen informatie beschikbaar is, moeten experimenten volgens 9 worden uitgevoerd. ToelichtingDe …  Relatie prismadruksterkte-kubusdruksterkte Tenzij in experimenten een waarde voor de verhouding … uitgevoerde experimenten laten geen duidelijk beeld zien [1]. De meeste experimenten, waaronder …

Duurzame_Woningwaarde.pdf

http://www.debouwvernieuwt.nl/details/kennis/_files/349/duurzame_woningwaar...
TEKSTDOCUMENT - De bouw vernieuwt - Details

… zinvolle experimenten worden ontworpen die kunnen leiden tot volwassener oplossingen. Bij experimenten … termen van koplopercoalities, strategieen en experimenten. De inhoud van deze transitieagenda … we drie verschillende clusters van experimenten, ofwel transitiepaden, geidentificeerd: Transitiepad 1 …

Eindrapport Terneuzen

http://www.brandveiligmetstaal.nl/upload/File/actueel/Onderzoeksraad_eindra...
TEKSTDOCUMENT - Brandveilig met Staal - Details

… toedracht een aantal reconstructieduiken en experimenten uitgevoerd. De reconstructieduiken vonden plaats … volgelaatsmasker had afgetrokken. Experimenten De Onderzoeksraad heeft experimenten uitgevoerd met als doel … deze manier zijn bij de experimenten onder laboratoriumomstandigheden zowel de omstandigheden …

Artikel klijn-stam

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… met name concentreert op de experimenten met ontwikkelingsgebieden. Het begrip ontwikkelingsgebied … tijdelijke mogelijkheid gecreëerd om bij experimenten, waarbij innovaties, crisisbestrijding en bevordering … is dan ook uitgesloten. De experimenten waaraan hierbij moet worden gedacht …

Artikel reichardt

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… wellicht beperkt, aangezien alleen voor experimenten een afwijking van het Bouwbesluit … straatje passen van de toegelaten experimenten worden voortgezet zonder de vereiste … juli 2010, houdende regels omtrent experimenten met betrekking tot energiebesparing in …

CUR rapport 93-12 - 3 Krachtsoverdracht in scheuren bij herhaalde belasting

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… de wapeningsstaven. Een groot aantal experimenten op ongewapende afschuifelementen [6,12 … . Uit de resultaten van de experimenten is afgeleid, dat het afschuifdraagvermogen … goede voorspelling geeft voor cyclische experimenten. Dit is weergegeven in figuur …

2 Achtergrondinformatie

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… situaties met grote lichtbronnen, zijn experimenten uitgevoerd met een serie dicht … beoordeling van verblinding te verkrijgen. Experimenten uitgevoerd door Iwata en haar … Vote (PGSV) is gebaseerd op experimenten met gesimuleerde en werkelijke daglichtopeningen …

3 Methoden ter beoordeling van visueel comfort

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… proefpersonen zonder oogcorrectie. In verschillende experimenten is aangetoond dat deze eigenschappen … ) enquête continue metingen In de experimenten worden twee testruimten gebruikt, zodat … grote aantallen proefpersonen in de experimenten gebruikt moeten worden. Wanneer twintig …

6 Materiaaleigenschappen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… uit de resultaten van de experimenten op kubussen hoger is dan … fftd,3) zijn afgeleid van experimenten met een balkhoogte boven de … : (11) n is het aantal experimenten; xi is de uitkomst van … Student-verdeling voor diverse aantallen experimenten aantal experimenten n 5 6 8 …

Rapport 2002-1 - 4 Resultaten experimenteel onderzoek bij TNO

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… resultaten besproken van de verschillende experimenten die bij TNO Bouw in … voor TNO Bouw. Voor de experimenten in het Stevinlaboratorium is een … , dat is gebruikt voor de experimenten in het Stevinlaboratorium, een enigszins … , maar voor grindbeton zijn de experimenten bij een ouderdom van 33 …

CUR rapport 93-12 - 5 Kruip en zwelling van beton in zeewater

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… typen proefstukken gebruikt voor de experimenten: holle cilinders, voor beproeving op … ; Dmax=16 mm); plaatjes, voor experimenten waarbij proefstukken op buiging werden … weergegeven:   (20)   (21) Aangezien alle experimenten zijn uitgevoerd bij constante temperatuur …

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (tekst geldig vanaf 01-01-2013 tot 01-01-2014)

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… algemene maatregel van bestuur kunnen experimenten als bedoeld in het eerste … tot gevolg heeft. Afdeling 5. Experimenten Artikel 2.29  Lid 1 … algemene maatregel van bestuur kunnen experimenten als bedoeld in het eerste …

Een gebouw dat leeft Lessons Learned nieuwbouw NIOO – Agentschap NL

http://www.bouwlokalen.nl/uploads/attachment_file/58/C_Een_gebouw_dat_leeft...
TEKSTDOCUMENT - Bouwlokalen - Details

… Groot vegetatiedak, deels ingericht op experimenten Experimentele biologische zuivering van eigen … (geen halogeenhoudende kabels) en interessante experimenten bedacht (experimentendak, andere isolatie), die … bieden aan allerlei innovaties en experimenten, waardoor het bouwproject niet alleen …

Bealging steenachtige materialen

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/bealging-steenachtige-materialen

… herhaling van een test. Dergelijke experimenten zijn dus arbeidsintensief. Gebruikelijke methoden … op grond van de verkennende experimenten slechts één aanwijzing dat kleurvariaties … haalbaar met eenmalige toepassing. Verkennende experimenten voor een aantal gele en …

8 Dimensionering en toetsing

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… moet zijn bepaald. In de experimenten moeten de lijmankers zijn geplaatst … Ψucr,N met daarvoor geschikte experimenten zijn bepaald. Als alternatief mag … uittrekken van de invoeger, met experimenten in een beoordelingsprocedure vastgesteld worden …

Rapport 84-6 7. Voorspellingen van de levensduur

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… bij atmosferische corrosie. Uit de experimenten van Theissing volgt eveneens dat … corrosiesnelheid in het beton. De experimenten door Tuutti en Theissing beschreven … experimenten onder geconditioneerde omstandigheden in het laboratorium en beschrijven slechts de experimenten

CUR rapport 90-6 - 4 Advies voor toekomstig onderzoek

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… proevenseries voorgesteld. 4.2.2 Experimenten aan steen, mortel en hechtvlak … ); dwarsdruk σ. Fig. 33. Schema uitvoering experimenten op tweesteens proefstukken. Gemeten wordt … . 4.2.3 Experimenten aan metselwerk als composiet Experimenten worden verder uitgevoerd …

CUR rapport 93-12 - 4 Krachtswerking in scheuren bij langdurig constant blijvende schuifkracht

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… . Het programma omvatte twee typen experimenten: 12 proeven waarbij de opsluitstijfheid … van een driepuntsbuigproef. Bij alle experimenten was de initiële scheurwijdte kleiner … volgens:   (17a)   (17b) Uit de experimenten zijn twee tijdsafhankelijke beschadigingsparameters afgeleid …

5 Bepaling van het energiegebruik voor de kunstverlichting

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… daarom alleen worden verkregen door experimenten met proefpersonen in veldstudies of … visuele-comfort-criteria alleen door experimenten met proefpersonen verkregen kunnen worden … te voorspellen en moeten door experimenten met proefpersonen, zoals die beschreven …

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (tekst geldig vanaf 26-11-2011 tot 01-06-2015)

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… . Afwijkingen Artikel 37. Proeven en experimenten  Lid 1.  Op aanvraag kan … of instelling waar proeven of experimenten worden uitgevoerd, erkennen. Op erkende … verrichten van bepaalde proeven en experimenten en daarbij voorschriften stellen voor …

Artikel Urgenda in NRC

http://www.debouwvernieuwt.nl/details/kennis/_files/151/publicatie_nrc_urge...
TEKSTDOCUMENT - De bouw vernieuwt - Details

… organisaties en/of burgers). Succesvolle experimenten - bijvoorbeeld de energieleverende kas of … regelgeving en institutionele weerstand. Deze experimenten worden voorzien van een gemeenschappelijke … visionaire opgave aan de kleinschalige experimenten; van de veranderingsgezinde regimespelers aan …

Krimpdorp behouden tegen hoge kostprijs

http://www.sev.nl/uploads/file/Artikelen/110830%20ROMagazine%20-%20artikel%...
TEKSTDOCUMENT - Platform31 (SEV) - Details

… aan een oplossing. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) evalueerde de krimppilot … ', dat onderdeel uitmaakt van de experimenten van Actieplan Bevolkingsdaling van de … krimp ruimtelijk faciliteren? De eerste experimenten waar daadwerkelijk voortgang wordt geboekt …

Einde bouw massale wijken is goed voor de huizenmarkt

http://www.sev.nl/uploads/file/SEV%20algemeen/Artikel%20NVM%20Magazine%20de...
TEKSTDOCUMENT - Platform31 (SEV) - Details

Lex de Boer, directeur Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 'Einde bouw massale wijken … in een Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting De SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) is er … ." Uit onderzoek, dat de Stuurgoep Experimenten Volkshuisvesting met de Universiteit Utrecht …

Verkoop van seniorenwoningen door krimp in de knel

http://www.sev.nl/uploads/file/Artikelen/100801%20NVM%20Magazine%20-%20Verk...
TEKSTDOCUMENT - Platform31 (SEV) - Details

… Visser, programmaregisseur van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Bij krimp daalt de … de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). De SEV ondersteunt lokale experimenten om in … : "Wij betrekken makelaars bij onze experimenten, bijvoorbeeld in Heerlen. Zij weten …

Beelden van reizigers

http://www.sev.nl/rapporten/default.asp?page=8

… vier experimenten gereedDe SEV heeft de afgelopen jaren zo’n tien experimenten met mede-opdrachtgeverschap gehad. De SEV heeft vier van deze experimenten … beschrijving van 14 belangrijke SEV-experimenten in 2010.01-12-09 …

Mede-opdrachtgeverschap in de huursector

http://www.sev.nl/rapporten/rapport.asp?code_pblc=970

… -12-09 Evaluatie van vier experimenten gereed uitgave: 18-12-2009 … experimenten met mede-opdrachtgeverschap gehad. De SEV heeft vier van deze experimenten … meer sociale cohesie. De meeste experimenten hebben echter niet geleid tot …

Kroniek de snoo

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… innovatieve projecten. Bij amvb kunnen experimenten worden aangewezen, waarbij kan worden … van deze projecten als innovatieve experimenten in de nota van toelichting … de verplichte evaluatie van deze experimenten [41] zal moeten blijken in … .H. Stam, Gebieds- en innovatie-experimenten in de Crisis- en herstelwet …