Geluid

Stuiksma_druk4.pdf

http://www.ibr.nl/files_content/publicaties/Stuiksma_druk4.pdf

… . De situering ten opzichte van geluid producerende objecten is daarbij van … voor de milieuhindersoorten geur, stof, geluid en gevaar; - een indicatie van … met betrekking tot het aspect geluid bijvoorbeeld gesteld dat daar wellicht … is bijvoorbeeld mogelijk, dat voor geluid een soepeler opstelling wordt gekozen …

Brochure Energiek beton

http://www.cementenbeton.nl/component/docman/doc_download/291-brochure-ener...

… het (overigens onterechte) idee dat geluid met massa moet worden bestreden … , geleverd oor Opticlima Systems) ie geluid absorberen en evens warmtegeleidend ijn … in de kantine dempen het geluid, evenals de stoffen slurf aardoor … is teruggebracht. Verder wordt het geluid onder meer gedempt door een …

Energiek beton

http://www.cementenbeton.nl/duurzaam-bouwen/thermische-massa/energiek-beton...

… het (overigens onterechte) idee dat geluid met massa moet worden bestreden … , geleverd door Opticlima Systems) die geluid absorberen en tevens warmtegeleidend zijn … in de kantine dempen het geluid, evenals de stoffen slurf waardoor … is teruggebracht. Verder wordt het geluid onder meer gedempt door een …

Experimenteel Beton

http://www.cementenbeton.nl/architectuur/tektoniek/casestudies-prefab-beton...

… kwaliteiten heeft voor vocht en geluid, en dat een aangename aanraakbare … maken dat het vocht en geluid absorbeert, terwijl het beton toch … , voorzien van sleuven waarin het geluid wordt 'gevangen'. Nader onderzoek moet … , vlak en dicht beton weerkaatst geluid wat de gewenste opzet van …

Concrete Design Competition - Experimenteel Beton

http://www.cementenbeton.nl/architectuur/tektoniek/concrete-design-competit...

… kwaliteiten heeft voor vocht en geluid, en dat een aangename aanraakbare … maken dat het vocht en geluid absorbeert, terwijl het beton toch … , voorzien van sleuven waarin het geluid wordt 'gevangen'. Nader onderzoek moet … , vlak en dicht beton weerkaatst geluid wat de gewenste opzet van …

Energiek beton

http://www.cementenbeton.nl/nl?cm=480%2C504%2C484&mf_id=164

… het (overigens onterechte) idee dat geluid met massa moet worden bestreden … , geleverd door Opticlima Systems) die geluid absorberen en tevens warmtegeleidend zijn … in de kantine dempen het geluid, evenals de stoffen slurf waardoor … is teruggebracht. Verder wordt het geluid onder meer gedempt door een …

Lawaai

http://www.arbouw.nl/werkgever/beroepen-en-risicos/straatmaker/lawaai
WEB - Arbouw - Details

… met een trilplaat is het geluid 100 dB(A) en hoger … stenen of tegels veroorzaakt eveneens geluid van 100 dB(A) en … voorzien van geluiddemping. Beperk het geluid (en de trillingen, uitlaatgassen en … stenen of tegels veroorzaakt eveneens geluid van 100 dB(A) en …

Verhoogde luchtgeluidsisolatie (Ilu;k +5 dB) met houtachtige binnenspouwbladen.

http://www.sbr.nl/producten/infobladen/verhoogde-luchtgeluidsisolatie-ilu-k...

… trilling en stralen daardoor minder geluid af. Maar uit meetresultaten blijkt … met de woningscheidende wand kan geluid drie overdrachtswegen volgen (zie figuur … +2 tot +3 dB. Laagfrequent geluid wordt relatief sterk doorgegeven. Via … stijver waardoor het veel makkelijker geluid kan afstralen; zie Meer informatie …

Akoestische eigenschappen van gipskartonwanden

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/akoestische-eigenschappen-van-gipsk...

… soms bijzondere karakter van het geluid (bijvoorbeeld sterk laagfrequent) zal een … als voornaamste overdrachtsweg voor het geluid. De bevestigingswijze van de beplating … ontbreken van een rechtstreekse trillingoverdracht (geluid) van het ene spouwblad naar …

Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 5

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/voorbeeldprojecten-hogere-geluidsis...

… van het ministerie van VROM. Geluid en geluidswerende aspecten achtergrondgeluid geluidsbelasting … andere ruimten geluid afkomstig van installaties buiten de woning geluid afkomstig van …

Het Bouwbesluit in de praktijk

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/het-bouwbesluit-in-de-praktijk

… gezondheid 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten Een te bouwen … bescherming tegen geluid van buiten. 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid

VerbouwVakWijzer Badkamer

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/verbouwvakwijzer-badkamer

… in een koof. Geluidproductie Het geluid van een ventilator is vaak … worden afgedicht. 3.3.3 Geluid Daarom stelt het Bouwbesluit eisen … Bron: Uneto/VNI Kranen. Het geluid van stromend water is echter …

Handboek vocht en ventilatie

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/handboek-vocht-en-ventilatie

… zijn voor klachten over tocht, geluid, ‘droge lucht‘, ‘stoffigheid’, of te … geringe mate zijn belast door geluid- of geurbronnen van buiten [Dubrul … steeds meer gaan stellen; het geluid dat door ventilatievoorzieningen wordt gemaakt … ), hetzij door een te veel geluid producerende mechanische ventilator, waardoor deze …

Geluidsscherm, geluidsmuur, geluidswal

http://www.joostdevree.nl/shtmls/geluidsscherm.shtml

… , schanskorf o.d. om het geluid van het verkeer van een … van een luifel waarmee het geluid minder snel achter het scherm … die het geluid reduceren, meer bij de bron van het geluid: - bepaalde … Photographers). Zie ook het Innovatieprogramma Geluid, NBD-Online …

P. 116. Afd. bestuursrechtspraak RvS 5 oktober 2000, No. E03.98.0244 (Revisievergunning voor hoogspanningsschakelstation Assen)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… gemaakt tussen toetsing van het geluid afkomstig van het (gehele) industrieterrein … zijn van de inrichting veroorzaakte geluid in aanmerking genomen dienen te … , waarbij de straffactor voor tonaal geluid buiten beschouwing wordt gelaten. Verweerders …

P. 596. RvS (Afd. bestuursrechtspraak) 21 januari 2004, 200300390/1 (m.nt. P.C.M. Heinen en J.M.H.F. Teunissen) (Geluidhinder Utrecht)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… geluidgrenswaarden zijn door het bureau Geluid van de gemeente Utrecht in … liggen. Volgens het RIVM-rapport ‘Geluid in de 5e milieuverkenning’ van … de typekeuringseisen ten aanzien van geluid plaats en wordt gewerkt aan … aftrek ten aanzien van het geluid door wiel-wegcontact. P.C …

Abrvs 18-5-2011, m.nt. houthoff

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… milieukwaliteitsnorm met betrekking tot bodem, geluid en lucht. Ingevolge artikel 4 … reële mogelijkheden bestaan om het geluid met brongerichte maatregelen verder terug … ) afwijking van de milieukwaliteitsnormen voor geluid. 4. Appellante voert allereerst aan …

Abrvs 24-8-2011, m.nt. frins

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… onderzoek naar de gevolgen van geluid door heien op de habitatsoorten … de gevoeligheid van zeehonden voor geluid en trillingen beperkt is. Tijdens … luchtbellenscherm, waarbij de methode met geluid als meest kansrijk wordt beschouwd … beoordeling van de gevolgen van geluid vanwege de centrales voor kwalificerende …

Jaarverslag vbr 2011

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… , inrichting A produceert weliswaar veel geluid, maar gebruikt niet alle beschikbare … daarvan te betalen. Let wel, geluid en geur zijn de belangrijkste … tegen elkaar af te wegen? Geluid tegen natuur, emissies tegen energie … hij tijdelijk meer geur en geluid in zijn woning krijgt. Hoe …

Abrvs 11-5-2011

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… is gerelateerd aan de factor geluid. Voor een redelijk denkende en … koper wegen andere factoren dan geluid kennelijk zwaar mee in zijn … is gerelateerd aan de factor geluid. Als verklaring wordt gegeven, dat … handelende koper andere factoren dan geluid zwaar mee wegen in zijn …

4 Waterschapshuis Vallei & Eem, Leusden

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… weinig medewerkers hebben last van geluid van buiten, van het ventilatiesysteem … . Op de aspecten 'geluid uit buurvertrekken' en 'geluid van collega's' (in … geval ('geluid uit buurvertrekken') bleek het overigens vaak om geluid afkomstig uit …

5 De Thermo-Staete, DWA, Bodegraven

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… de andere hoofdaspecten (thermisch binnenklimaat, geluid en licht) scoort het gebouw … over geluid van buiten (bv. verkeerslawaai) en praktisch geen klachten over geluid … juist redelijk veel klachten over geluid uit buurvertrekken en van collega … de werkruimten. De totaalscore voor geluid ligt net iets boven het …

4 De opnametijd

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… .2.6 Installatiegeluid Installaties kunnen geluid produceren dat als hinderlijk wordt … woning. Sommige installaties produceren continu geluid (zoals een ventilatiesysteem), andere af … per dag werkzaam. Het (achtergrond)geluid dat een ventilatiesysteem produceert, moet …

3 Klachtenbehandeling

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… luchttemperatuur.     Klacht: (Lokaal) hinder door geluid van het ventilatiesysteem. Situatie: Een … .     Klacht: Hinder door duidelijk hoorbaar geluid uit andere werkruimten. Situatie: Overal …

2 Binnenmilieu en productiviteit

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… deelaspecten als luchtkwaliteit, licht en geluid, soms in echte werksituaties maar … getallen over de effecten van geluid en verlichting. Deze zijn minder … indicatieve getallen betreffende licht en geluid hierbij genomen worden, leidt dit … ‘vingervlugheid’. De negatieve effecten van geluid zijn het sterkst wanneer de …

2 Het beheerproces

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

…     Kunstlicht     x       x   Intern geluid   x       x     Extern geluid                 Veiligheid       x       x … de volgende prioriteitenlijst:>Intern geluid; Luchtkwaliteit; Schoonmaak; Extern geluid. Stap 2: beleidsbeslissingOp …

Begrippenlijst

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… eigenschap van een materiaal om geluid op te nemen (en niet … zoals wordt gemeten met een geluid(druk)meter. Geluidsvermogenniveau LW De … van de bron dat in geluid wordt omgezet. Gewogen geluidsvermogen niveau … tussen het uitschakelen van een geluid producerende bron in een ruimte …

1 Inleiding

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

geluid voor velen een moeilijke materie is en de informatie over geluid … commerciële overwegingen.Woninginstallaties produceren naast geluid ook trillingen die, bij montage … regelgeving, normen en streefwaarden voor geluid; Specificatiebladen. Gekozen is voor het …

2 Wetgeving en streefwaarden/bestekseisen

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… Afdeling 3.2. 'Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw.....voor woonfuncties … , warmteterugwinning en luchtverversing samen opgewekte geluid in een verblijfsgebied ten hoogste … bedrijfsduurcorrectie en karakter van het geluid (tonaliteit, laagfrequent). De geluidsniveaus gelden …

Bijlage D Meten van installatiegeluid

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… installatiegeluid, meer in het algemeen geluid, lijkt eenvoudig. Er zijn voldoende … hoek wordt gedomineerd door direct geluid afkomstig van een geluidsbron in … luchttoevoerventiel, met een constant/stationair geluid. Voor installaties die een fluctuerend … van laagfrequent geluid (20 - 100 Hz) en/of sterk tonaal geluid (sterk …

Bijlage G Standaard binnenmilieuverbeterende maatregelen

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… dat uw ventilatiesysteem relatief veel geluid produceert. Laat een installateur of … adviseur maatregelen uitwerken om het geluid van het ventilatiesysteem te minimaliseren … buitengevel van uw woning dit geluid onvoldoende buiten houdt. Met als … uw boven-/onderburen laten veel geluid door, wat tot geluidoverlast kan …

1 Programmafase 

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… in de omgeving (verkeersstromen, parkeren, geluid). Indeling van het gebouw (constructie … hebben:locatie van technische ruimten; geluid van warmtepompinstallatie naar de omgeving … .3.1.5 Geluid Als met betrekking tot geluid van de installaties … de eisen met betrekking tot geluid van installaties op vertrekniveaus nog …

6 Energiebesparende maatregelen en duurzame energie 

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… met aspecten als ventilatie, vochtproblemen, geluid en comfort. Het belang van … beglazing een betere isolatie tegen geluid dan enkelglas. Er is echter … kan leiden tot gezondheidsklachten. Het geluid van ventilatoren en/of de … eisen worden gesteld aan het geluid de toepassing van absorptiekoeling een …

3 Ontwerp

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… programma van eisen, aangaande comfort, geluid etc. Met deze publicatie kan … .7 Geluid In NEN 1006 zijn eisen ten aanzien van geluid als … hoge eisen t.a.v. geluid, wordt de snelheid niet hoger … met de maximum toegestane stroomsnelheid, geluid en waterslag; vergroten van de …

4 Binnenriolering huishoudelijk afvalwater

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… .5 Geluid Het Bouwbesluit stelt eisen aan de bescherming tegen geluid van … geluidsniveau van riolering Bron van geluid Prestatie-eis Bouwbesluitmax. L1;A … de bouwkundige constructie, waardoor deze geluid afstraalt).Het geluidsniveau wordt bepaald …

H7 Nadere technische voorschriften omtrent het bouwen van niet tot bewoning bestemde gebouwen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… 7.5.8 Bescherming tegen geluid van buiten De karakteristieke geluidwering … voor één of meer soorten geluid tegelijkertijd verschillende eisen zijn gesteld … 7.6.12 Bescherming tegen geluid van installaties Het karakteristieke geluidsniveau …

Artikelsgewijze toelichting - Hoofdstuk 2

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… het niveau van het invallende geluid aan de buitenzijde van een … twee of meer verschillende soorten geluid, veroorzaakt door wegverkeer, spoorwegverkeer, industrie … wordt beoogd de hinder van geluid, afkomstig van enkele in een … wordt beoogd de hinder van geluid, afkomstig van enkele in een …

200605602/1

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… verband met de milieuaspecten geur, geluid en gevaar, een afstand van … dat aan de grenswaarden voor geluid kan worden voldaan. De pompen … verband met de milieuaspecten geur, geluid en gevaar, een afstand van … dat aan de grenswaarden voor geluid kan worden voldaan. Uit de …

NPR 5272 - Bijlage A Akoestische prestatie gevelelementen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… invloed van de invalsrichting van geluid op de ventilatie-opening, afhankelijk … invloed van de invalsrichting van geluid op de ventilatie-opening, afhankelijk … van de laboratoriumsituatie (diffuus invallend geluid). In tabel A.12 zijn …

200800456/1

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… van een installatie die extern geluid produceert. Dat daartoe mogelijk alsnog … van een installatie die extern geluid produceert. Dat daartoe mogelijk alsnog … zijn een installatie die extern geluid produceert te installeren. Zoals de … duur en niveau van het geluid. De afstand van de woningen …

Nieuwe systemen maken woningriolering steeds stiller

http://bouwwereld.nl/bouwkennis/methoden-en-technieken/nieuwe-systemen-make...

… worden beter geïsoleerd, waardoor eigen geluid sneller irritaties veroorzaakt. Het aanbod … , is de toenemende aandacht voor geluid van installaties voor Akatherm reden … speciale geluiddempende moffen om het geluid van standleidingvoetbochten te verminderen. Uit …

RRBouw: Thermisch Actief Bouwen

http://www.bouwendnederland.nl/Scripts/Download.aspx?Doc=%2fSiteCollectionD...
TEKSTDOCUMENT - RR Bouw - Details

… 9 Klimaat 8 Lucht 6 Geluid 6 Licht 3 Ergonomie 5 … een slechte akoestiek ontstaan doordat geluid te weinig dempt, waardoor geluidsniveaus … doorvoeren van leidingen; Geluid warmtepomp: een warmtepomp produceert geluid (vergelijkbaar met meerdere …

 Wijzer met LCA

http://www.cementenbeton.nl/component/docman/doc_download/659-wijzer-met-lc...

… .g.v. geluid door wegtransport Hinder t.g.v. geluid door productieprocessen … .g.v. geluid door wegtransport Hinder t.g.v. geluid door productieprocessen …

Gezond bouwen en verbouwen [PDF]

http://www.bouwlokalen.nl/uploads/bouwlokalen/gezond_(ver)bouwen_-_nieman.pdf
TEKSTDOCUMENT - Bouwlokalen - Details

… renovatie Instrumenten Innovaties Gezondheidsaspecten Warmte Geluid Daglicht en uitzicht Gebruiksveiligheid Vocht … (verminderde ventilatie, geluid) niet in verblijfsruimte of open zolder (geluid) Voorkomen oververhitting … ! Conclusies Gezondheidsaspecten integraal beoordelen Warmte Geluid Daglicht en uitzicht Gebruiksveiligheid Vocht …

KopStaart Praktijkboek – AgentschapNL

http://www.bouwlokalen.nl/uploads/bouwlokalen/D_KopStaart-Praktijkboek.pdf
TEKSTDOCUMENT - Bouwlokalen - Details

… ties Het beperken van het geluid van Construct contracten) verantwoordelijkheid en … van ontwerper, bouwer, installateur aanbesteding Geluid is niet met een enkele … toekomstige Bouwbesluiteisen omtrent ventilatie en geluid (artikel De gemiddelde kosten voor …

P+ bouwtrends, De bouw kleurt groen

http://www.bouwlokalen.nl/uploads/bouwlokalen/D_P+_Bouwtrends_De_Bouw_Kleur...
TEKSTDOCUMENT - Bouwlokalen - Details

… de lucht van fijnstof, dempen geluid en vangen grote watermassa's … elke musicus tot 100 Decibel geluid kan maken, zonder dat iemand … . Het is niet zozeer het geluid, maar meer de trillingen door … absorbeert geluidstrillingen en zal minder geluid doorgeven aan de hallen eronder …

Gezond bouwen en verbouwen [PDF] door ing. H. Nieman

http://www.bouwlokalen.nl/uploads/attachment_file/302/gezond__ver_bouwen_-_...
TEKSTDOCUMENT - Bouwlokalen - Details

… renovatie Instrumenten Innovaties Gezondheidsaspecten Warmte Geluid Daglicht en uitzicht Gebruiksveiligheid Vocht … (verminderde ventilatie, geluid) niet in verblijfsruimte of open zolder (geluid) Voorkomen oververhitting … ! Conclusies Gezondheidsaspecten integraal beoordelen Warmte Geluid Daglicht en uitzicht Gebruiksveiligheid Vocht …

P+ bouwtrends, De bouw kleurt groen

http://www.bouwlokalen.nl/uploads/attachment_file/59/D_P__Bouwtrends_De_Bou...
TEKSTDOCUMENT - Bouwlokalen - Details

… de lucht van fijnstof, dempen geluid en vangen grote watermassa's … elke musicus tot 100 Decibel geluid kan maken, zonder dat iemand … . Het is niet zozeer het geluid, maar meer de trillingen door … absorbeert geluidstrillingen en zal minder geluid doorgeven aan de hallen eronder …

KopStaart Praktijkboek – AgentschapNL

http://www.bouwlokalen.nl/uploads/attachment_file/104/D_KopStaart-Praktijkb...
TEKSTDOCUMENT - Bouwlokalen - Details

… instructies. Het beperken van het geluid van een ventilatiesysteem is een … ontwerper, bouwer, installateur en leverancier. Geluid is niet met een enkele … toekomstige Bouwbesluiteisen omtrent ventilatie en geluid (artikel Koen Temmink) toezichtleverancier 39 …

 Wijzer met LCA

http://www.cementenbeton.nl/component/docman/doc_download/659-wijzer-met-lca

… .g.v. geluid door wegtransport Hinder t.g.v. geluid door productieprocessen … .g.v. geluid door wegtransport Hinder t.g.v. geluid door productieprocessen …