Krimp

Duurzame veiligheid van metselwerk

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/duurzame-veiligheid-van-metselwerk

… temperatuur. Betonnen draagconstructies verkorten door krimp, terwijl een gemetseld buitenblad nagenoeg … ruimte om vervormingen door temperatuursveranderingen, krimp en kruip en de elastische … op bij verdekte betonbanden. Door krimp- en kruipverkorting van de binnenconstructie …

BR 1973/338: Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, 26 februari 1973, nr. 6334

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… betegeling gevolg is van de krimp van de gietbeton-ondergrond hetgeen … tot wand, resp. verschil van krimp en uitzetting van de ondergrond … de krimp van de tegelwand als zodanig, doch de krimp van de … gietbetonwanden, waar overigens door de krimp in de beton op het …

Toespraak minister Spies tijdens het Achterhoekse Lentediner

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2012/03/21...

… van de bevolking.Waar de krimp voor de Achterhoek nog toekomstmuziek … grijpt de kansen die de krimp u biedt met beide handen … B van bevolking. Ik bedoel: krimp is niet alleen een zaak … over de gevolgen van de krimp. Uitstekend natuurlijk, want daardoor hou …

13 Basiskeuring

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… A 3 gehalte halogenen kubusrestanten - - krimp prisma 100x100x300 met meetnokjes C … . 13.2.4 Krimp Methode van onderzoek De krimp moet worden bepaald … worden weergegeven. Aantal bepalingen De krimp moet worden bepaald van drie …

13 Basiskeuring

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… . Voor het meten van de krimp en de thermische uitzettingscoëfficiënt moeten … - - carbonatatiediepte prisma 40x40x160 B 3 krimp prisma 40x40x160 met meetnokjes E … . 13.3.5 Krimp Methode van onderzoek De krimp moet worden bepaald …

4 Materialen en materiaaleigenschappen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… 50%. Metselwerk Hygrische zwelling of krimp *) [ mm/m ] range advieswaarde baksteen … ,45 *) een negatieve waarde is krimp en een positieve waarde is …

CUR rapport 83-1 - 4 Eigenschappen van beton, vervaardigd met granulaten afkomstig van bouw- en sloopafval (8,16)

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… te worden gehouden met verhoogde krimp, zoals tabel 9 duidelijk aangeeft … eenvoudige afleiding mogelijk, omdat de krimp van veel meer factoren afhankelijk … Resultaat onderzoek betonstenen Grof toeslagmateriaal krimp gemiddeld (‰) druksterkte gemiddeld(N/mm2 …

Rapport 87-1 7.Kunstmatige granulaten

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… ,4 2,2 Hygrische krimp De hygrische krimp van beton met de … kunstgrindkorrel, vertoonde de hoogste hygrische krimp, ondanks een lager volume aan … hydrothermisch behandelde vliegaskunstgrindkorrel speelt hygrische krimp van deze kunstgrindkorrel zelf waarschijnlijk …

Deel D Specificaties foliemateriaal

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… van lucht optreden. 2.10 Krimp na verwarming Na een beproeving … -P. Krimp na 6 h bij 80 ˚C. Materiaal Toelaatbare krimp in … 5 gestelde eisen. 3.9 Krimp na verwarming Na een beproeving … vervangen door treksterkte. 4.9 Krimp na verwarming Na een beproeving …

CUR rapport 93-7 - III.7 Kruipcoefficient en de krimpverkorting

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… relatief vroeg stadium optredende autogene krimp (hydratatiekrimp). Het toepassen van hoge … scheurvorming als gevolg van belemmerde krimp kan worden verwacht, zoveel mogelijk … betonmengsel. Het uiteindelijke verschil in krimp tussen hoge sterkte beton en …

5 Constructieve berekening

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… van thermische vervormingen, zettingen en krimp mag in de uiterste grenstoestand … steunpunten en verhinderde vervormingen door krimp en temperatuursvariaties mag zijn vermenigvuldigd … zijn verliezen ten gevolge van krimp en relaxatie aangepast en behoren …

7 Bruikbaarheidsgrenstoestanden (BGT)

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… door andere oorzaken zoals plastische krimp of expansieve chemische reacties in … situaties.a)  De vervormingen door krimp en temperatuursveranderingen zijn niet of … onderhevig zijn aan vroegtijdige thermische krimp en waarbij de horizontale staaldoorsnede …

Luchtdicht bouwen

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/luchtdicht-bouwen

… ; de vormverandering van het bouwelement (krimp); de plaats van het dichtingsmateriaal … bereikbaar. Ruw oppervlak. Beweging door krimp en uitzetting. Grote toleranties. Aanbevolen … temperatuurverschillen in de voeg; verwachte krimp door droging of zwelling door …

Kalkzandsteenlijmwerk

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/kalkzandsteenlijmwerk

… Smeltanker in constructie. 6.8 Krimp/uitzetting Bouwmaterialen kunnen onder invloed … temperatuurverschillen en komen uitzetting en krimp ten gevolge hiervan in de … noodzakelijk zijn vanwege materiaaleigenschappen zoals krimp en uitzetting onder invloed van …

13 Basiskeuring

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… . 13.2.4 Krimp Methode van onderzoek De krimp moet worden gemeten … verhardingskrimp gedefinieerd. Aantal bepalingen De krimp moet worden bepaald van 3 … Hoekstalen ten behoeve van bepaling krimp. 13.2.5 Thermische uitzettingscoëfficiënt …

Rapport 2002-1 - 7 CUR-aanbeveling 80

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… onderzoeken. 7.2.6 Krimp Voor de krimp van menggranulaatbeton (zie 6 … verhouding tussen de krimp van menggranulaatbeton en de krimp van grindbeton voor … de gemeten waarde voor de krimp van menggranulaatbeton met de waarde … is welk effect de grotere krimp en kruip van het menggranulaatbeton …

CUR rapport 2002-4 - Eigenschappen verse specie en jong beton

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… -adiabatische verharding treedt een sterke krimp op. Met de vervormingsmetingen is … -6 K-1 laat deze krimp zich dus volledig verklaren uit … . Vanaf circa 30 uur wordt krimp gemeten, die na 168 uur … dan in het B35-mengsel, krimp ontstaat moet worden toegeschreven aan …

2. Scheurvorming in wanden van tunnels, kelders e.d.

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… in het verloop van de krimp en eventueel van de temperatuur … toenemen. De toeneming van de krimp in de wand daarentegen is … . Scheurvorming ten gevolge van belemmerde krimp in een wand gestort op … als gevoIg van verschil in krimp kan optreden door temperatuurinvloeden, als …

CUR rapport 98-6 - 5. Betontechnologisch onderzoek

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… 13 14 11 13 14 krimp na 28 weken: (‰) (% ref). 0 … waarden van belang. De gemeten krimp van de betonmengsels met gewassen … 15 20 26 29 1 krimp na 17 weken: (‰) (% ref). 0 … en –indringing en de hygrische krimp van de betonmengsels met de …

2 Grondslagen van het ontwerp en de berekening

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… .3.2.2  Krimp en kruip (1)   Krimp en kruip zijn tijdsafhankelijke … bruikbaarheidsgrenstoestanden. (2)   De effecten van krimp en kruip behoren bij uiterste … vervormingen door temperatuur, kruip en krimp moeten bij ontwerp en berekening … deel van de kruip en krimp plaatsvindt vóór montage. De waarde …

12 Vervaardigen van beton

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… voor een temperatuurschok waardoor thermische krimp ontstaat wat scheurvorming tot gevolg … 93 "Zelfverdichtend beton" scheurvorming (plastische krimp) Het op een juiste wijze … 12.8 afsluiten scheurvorming (plastische krimp) Het op een juiste wijze …

Verhardingskrimp

http://cementenbeton.nl/v/1329-verhardingskrimp

… cement en water(ook: chemische krimp) Nadere omschrijvingBij de reactie van … uitwendige vervorming. Deze vorm van krimp veroorzaakt microscheurvorming in de cementsteen … 8/25 Scheurkalender Zie ook: Krimp Plastische krimp Verhardingskrimp Autogene krimp

Krimpgebieden vitaal

http://www.sev.nl/experimenten/Krimpgebieden%2Dvitaal

… planningsmethodiek in Eemsdelta regio Aanvalsplan krimp Holwerd Aanpak Bomenbuurt Winschoten Ganzedijk … wonen Bewonersonderzoek Bomenbuurt Winschoten Aanvalsplan Krimp Holwerd Bewonersonderzoek Ganzedijk Bomenbuurt in … SEV Vlamingen in Nederlandse woningen Krimp vraagt om nieuwe planningsmethodiek Nieuwe …

Betonconstructies

http://www.joostdevree.nl/shtmls/betonconstructies.shtml

… vaster beton geeft en de krimp vermindert. Opgemerkt wordt dat te … gedragingen van betonVormveranderingen ontstaan door krimp of door temperatuurschommelingen. Het cement … versterkt het gevolg van de krimp die de binding van het … bij inkrimping. Daarom dient de krimp van jong beton beperkt te …

BR 1988/147: Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, 29 oktober 1987, No. 12.334

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… houden met de te verwachten krimp van de vloer. Bij het … , alsmede met de te verwachten krimp. Aannemer is voor de opgetreden … de te verwachten krimp van de vloer.Voornoemde krimp van de vloer … , alsmede met de te verwachten krimp.Zo zijn arbiters van oordeel …

Staal-beton liggers

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… bepaalde liggers, namelijk: kruip en krimp van beton én de vervorming … . 2.5.1 Kruip en krimp van beton Beton vervormt in … anders is voorgeschreven – doorbuigingen door krimp uitsluitend hoeven te worden berekend … gevolg van krimp kan als volgt worden berekend: De krimp is over …

7 Schematisering en krachtsverdeling

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… en de uiterste grenstoestand. De krimp en overige opgelegde vervormingen kunnen … 6702 moet de belasting door krimp worden beschouwd als een permanente … langdurig aanwezige deel van de krimp worden gereduceerd met de relaxatiecoëfficiënt … beschouwde periode De belasting door krimp wordt berekend door de opgelegde …

3 Eenheden en symbolen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… Δ t normaalkracht ten gevolge van krimp- en/of temperatuurbelastingen R1,5 … Δ t kromming ten gevolge van krimp- en/of temperatuurgradiënt λa vermoeiingsfactor … in beton ten gevolge van krimp- en/of temperatuurbelastingen φ kruipcoëfficiënt Aanvullend …

7 Dilatatievoegen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… opgelegde vervormingen door temperatuurveranderingen en krimp. Omdat deze vervormingen veelal in … wateropname. Bij baksteen is de krimp zodanig gering, dat verhinderde vervormingen … binnenblad. De hoofddraagconstructie zal door krimp, kruip en temperatuur een andere …

6 Berekening en toetsing van spanningen en vervormingen in het gebruiksstadium

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… met opgelegde vervormingen door temperatuurveranderingen, krimp en kruip. Verhindering van deze … kan worden gehouden met tijdsafhankelijke krimp, tijdsafhankelijke kruip, de treksterkte, materiaalorthotropie … een lineaire berekening waarbij de krimp- en/of temperatuurvervorming als initieel …

CUR rapport 2003-3 - 11 Versterken van metselwerk om scheurwijdte te reduceren

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… klei metselwerk met slechts verwaarloosbare krimp door vocht. De lineaire temperatuurval … .6 - Scheurvorming door verhindering van krimp. Figuur 11.7 - Spanningsrelaxatie en … gewapende muur reageert op verhinderde krimp. Boven: maximale scheurwijdteontwikkeling met toename …

CUR rapport 8 - Beoordeling van de sterkte

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… elasticiteitstheorie, moet de invloed van krimp en kruip van het beton … ε'r ten gevolge van de krimp van het beton wordt eveneens … in het beton, kruip en krimp en herverdeling van momenten door … extra schuifkrachten als gevolg van krimp en temperatuurverschillen, zullen dit zogenoemde …

CUR rapport 83-1 - 9 Buitenlandse ervaringen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… onderzoek (20) betreft deformatie (kruip, krimp) van beton vervaardigd met betonpuingranulaat … . tot de beproevingen). Zowel de krimp- als kruipontwikkelingen in de tijd … dit onderzoek. Wel bleek de krimp van kringloopbeton 1,5 - 2 … van het type 3 hogere krimp werd gevonden dan voor de …

5 Scheurbeperkende maatregelen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… door (uitwendige) belastingen, maar door krimp en/of temperatuurveranderingen. Daardoor wordt … tegen scheurvorming als gevolg van krimp en/of temperatuurverandering gevoelsmatig wordt … verhardende cement beperkt bovendien de krimp. Toepassing van een geringe hoeveelheid …

Rapport 87-1 5.Fosforslak

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… -modulus, maximale vervorming en hygrische krimp van fosforslak beton in vergelijking … en een 24% lagere hygrische krimp ten opzichte van het riviergrindbeton … betoneigenschappen te meten, waaronder kruip, krimp e.d., uitloogkarakteristieken van fosforslakbeton …

3 Gelijke hoeveelheid wapening en verhoogde constructiehoogte bij betongranulaatbeton

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… voor betongranulaatbeton. De invloeden van krimp, kruip en elasticiteitsmodulus moeten hierin … voor φ = υφ = 1,45 Verhoudingsgetal voor krimp = υr = 1,35 Verder wordt … krommingen ten gevolge van de krimp χkr. De constructiehoogte van het … met kromming ten gevolge van krimp. Om een dergelijk diagram te …

6 Uiterste grenstoestanden

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… van primaire (isostatische) effecten door krimp zijn verwaarloosd. 6.2.2 … rekening zijn gebracht. (6)   P Krimp- en kruipeffecten moeten in aanmerking … berekening volgen, waarbij kruip en krimp in beschouwing zijn genomen. In … , rekening houdend met kruip en krimp. In overige gevallen behoort de …

7 Bruikbaarheidsgrenstoestanden

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… effecten: ‘shear lag’; kruip en krimp van beton; scheurvorming en ‘tension … mogen de primaire effecten van krimp zijn verwaarloosd bij de toetsing … primaire en secundaire effecten van krimp), al dan niet in combinatie … belasting en primaire effecten door krimp) vlak voordat de doorsnede scheurt …

7 Bruikbaarheidsgrenstoestanden

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… effecten: ‘shear lag’; kruip en krimp van beton; scheurvorming en ‘tension … mogen de primaire effecten van krimp zijn verwaarloosd bij de toetsing … van cement en bijbehorende thermische krimp in rekening te zijn gebracht … belasting en primaire effecten door krimp) vlak voordat de doorsnede scheurt …

2 Kunststoffen

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… .3.5 Uitzetting, krimp en geboortekrimp Uitzetting en krimp hebben twee oorzaken … de wandGeboortekrimpGeboortekrimp is een eenmalige krimp die ontstaat als een kunststofleiding … een grote geboortekrimp. Om deze krimp te vermijden, worden buizen van … rekening houden met losschieten door krimp.2.3.6 Treksterkte De …

5 Riolering

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… geluidsoverdracht en minder wrijving bij krimp en uitzetting. Afb. 5.37 … met starre montage). Uitzetting en krimp moeten worden opgevangen op vooraf … sprake is van (ingevroren lengte-)krimp. Echter, de uitzetting is tweemaal … ten gevolge van uitzetting of krimp op te vangen. De buis …

NEN 6720 - 4 Eisen en bepalingsmethoden

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… verkortingen door kruip en gelijkmatige krimp; verliezen door belemmering van verkortingen … De invloed van vervormingen door krimp en temperatuurveranderingen op de scheurvorming … situaties: Indien de vervormingen door krimp en temperatuurveranderingen niet of nauwelijks …

NEN 6720 - Toelichting 8

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… (elastische verkorting en verkorting door krimp of kruip) wordt verhinderd door … gevolge van opgelegde vervormingen uit krimp- en/of temperatuurveranderingen in de … opgelegde rekken ten gevolge van krimp en temperatuurveranderingen worden verhinderd (1 …

Scheurvorming

http://cementenbeton.nl/s/1286-scheurvorming

… optreden als gevolg van belasting, krimp, kruip of voorspanning     Nadere omschrijving … of zettingsscheuren of met plastische krimp. Scheuren in verhardend beton In … scheurvorming. Zowel krimp en uitzetting door temperatuureffecten als krimp door uitdroging (zie …

Het Experiment december 2008, nr. 4

http://www.sev.nl/rapporten/rapport.asp?code_pblc=930

… keer onder meer aandacht voor krimp in Zeeland, het manifest ‘Vertrouwen … gaan met Het Glazen Huis.  Krimp in Zeeland Gedeputeerde van de … spreekt over noodzakelijke herstructurering door krimp, over het kleiner wordende draagvlak … ook over onverwachte voordelen van krimp.Manifest ‘Vertrouwen in de buurt …

Houtskeletbouw in Nederland

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/houtskeletbouw-in-nederland

… van vloerpakket (in verband met krimp). Houtskeletbouw: dubo en groenfinanciering Het … worden gehouden met de optredende krimp. Flexibele leidingaansluitingen ter plaatse van … hsb-constructie, die gezien de krimp per vloerlaag niet helemaal zettingsvrij …

Het zagen van beton

http://www.cementenbeton.nl/agrabeton-artikelen/2127-het-zagen-van-beton

krimp op, onder meer verhardingskrimp en temperatuurkrimp. Bij verhardingskrimp of chemische krimp … van cementsteen en een meetbare krimp van het beton. Beton kan … gezaagd kan worden. Bij verdergaande krimp zoekt de betonverharding de weg …

BR 1997/79: Arbitrage Instituut Bouwkunst, 25 juli 1996

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… is ontstaan als gevolg van krimp in combinatie met een te … scheurvorming moet worden gezocht in krimp en kruip van de dakvloer … het zondermeer duidelijk dat de krimp van het beton, zeker in … normaal onderhoud ten gevolge van krimp, na oplevering door opdrachtgever had …

Toespraak minister Donner tijdens het congres in Apeldoorn van Aedes vereniging van woningcorporaties

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2010/11/18...

… woningen en de problematiek van krimp, van een teruglopende vraag naar … elders worden gebieden geconfronteerd met krimp als gevolg van demografische en … dan in regio’s met krimp. Zowel de financiële kracht als … waarin de bevolkingsgroei omslaat in krimp; met financiering die minder makkelijk …

8 Eigenschappen mortel en specie

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… en krimp Gietvloeren zijn onderhevig aan vervormingen, onder meer door krimp. Als gevolg van de uitzetting of krimp van de … onthechting van de gietvloer ontstaan. Krimp of uitzetting mag niet leiden …