Richtlijnen

4 Veilig vluchten uit alle soorten bouwwerken

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… V2BO Advies 'Hoogbouw: eisen en richtlijnen brandveiligheid' komen vijf uitwerkingsrichtingen aan … de verdere ontwikkeling van Nederlandse richtlijnen en voorschriften een belangrijke bijdrage … studie. In lokale brandveiligheidseisen en -richtlijnen wordt per gemeente (regio) op …

CUR rapport 8 - Inleiding

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… composite beam. 1.3 Richtlijnen De richtlijnen voor het ontwerp en de … gegeven ontwerpregels en beproevingsmethoden. De richtlijnen geven aan dat het afschuifdraagvermogen … theoretisch en experimenteel onderzoek. De richtlijnen gelden dientengevolge binnen het bereik …

Richtlijn Machines 200642EG - Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… Telecommunicatienormen (ETSI). Artikel 3 Bijzondere richtlijnen Wanneer voor machines de in … meer specifiek door andere communautaire richtlijnen worden bestreken, is de onderhavige … diens gemachtigde toegepaste richtlijnen. De verwijzingen naar de toegepaste richtlijnen, zoals in …

1 Inleiding

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… ontwerp van utiliteitsgebouwen en specifieke richtlijnen voor onderscheiden gebruiksfuncties. Ook dit … rekening houden. Reikwijdte aanvullende richtlijnen verzekeraar De richtlijnen in deze publicatie betreffen … voorkomende gelijkwaardige oplossingen zijn diverse richtlijnen en publicaties opgesteld. Voorbeelden hiervan …

P. 999. Leidsche Rijn (prof. dr. B. Hessel)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… naar hun aard rechtstreeks. 3. Richtlijnen, zoals de aanbestedings- en milieurichtlijnen … toetsing aan verordeningen en (omgezette) richtlijnen, maar dat daarnaast ook altijd … het secundair gemeenschapsrecht (verordeningen en richtlijnen) geldt dus ook altijd het …

P. 14. De EU-Richtlijn Milieuaansprakelijkheid (Mr. E.H.P. Brans)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… rijkdommen te doen herstellen. Deze richtlijnen zijn vanzelfsprekend ook van belang … .* [6]  Weliswaar zijn er twee richtlijnen die het mogelijk maken natuurlijke … - en Habitatrichtlijnen* [7]  , maar deze richtlijnen kennen geen aansprakelijkheidsbepalingen. Daarnaast is …

Artikel chao-duivis

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… dat het toepassingsgebied van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten beperkt moet blijven … tot onderhandelingsprocedures reeds in de richtlijnen zijn opgenomen, nog extra waarborgen … aanpakkenIngrijpende wijzigingen 39. Moeten de richtlijnen inzake overheidsopdrachten de kwestie van …

5 Concepten voor ontruiming en brandbestrijding

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… de achterliggende filosofie worden de richtlijnen voor noodzakelijke maatregelen en voorzieningen … brandbestrijding Analyse van de geformaliseerde richtlijnen van de grote steden (Amsterdam … maken uitsluitend een koppeling van richtlijnen met de gebruiksfunctie, waarbij een …

CUR rapport 7 - deel 1 - Voorwoord

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… de huidige beschikbare kennis richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn: richtlijnen voor het ontwerp … van staalplaat-betonvloeren (RSBV 1990); richtlijnen met betrekking tot de rekenkundige … 7a "Staalplaat-betonvloeren. Theorie". De richtlijnen die betrekking hebben op staalplaat …

5 Riolering

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… .3 Richtlijnen en normen, BRL’s, keuringseisen, klassenaanduidingen en toegepaste materialen Richtlijnen en normen Voor riolering zijn de volgende richtlijnen en … beproeven op waterdichtheid, gelden dezelfde richtlijnen als voor een hemelwaterafvoersysteem onder …

Wet milieubeheer (tekst geldig vanaf 01-01-2013 tot 12-12-2013)

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312); de kaderrichtlijn … -richtlijn handel in broeikasgasemissierechten bedoelde richtlijnen van de Wereldcommissie Stuwdammen in … bodembescherming Meststoffenwet Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie Natuurbeschermingswet 1998 Wet …

Gunnen op waarde, praktische handleiding voor bouwopdracht, PSIBouw

http://www.bouwlokalen.nl/uploads/bouwlokalen/V.Gunnen_op_waarde_Handl.pdf
TEKSTDOCUMENT - Bouwlokalen - Details

… Leidraad aanbesteden O222). 1 Algemene Richtlijnen en 8 Met het eindresultaat … inhoudelijke bepalingen van de Europese richtlijnen. Aanbestedingsregelgeving ziet er langs de … . Na 1993; wijzigingen in Europese richtlijnen via Besluiten in Nederlandse wetgeving …

Gunnen op waarde, praktische handleiding voor bouwopdracht, PSIBouw

http://www.bouwlokalen.nl/uploads/attachment_file/190/V.Gunnen_op_waarde_Ha...
TEKSTDOCUMENT - Bouwlokalen - Details

… Leidraad aanbesteden O222). 1 Algemene Richtlijnen en 8 Met het eindresultaat … inhoudelijke bepalingen van de Europese richtlijnen. Aanbestedingsregelgeving ziet er langs de … . Na 1993; wijzigingen in Europese richtlijnen via Besluiten in Nederlandse wetgeving …

Gastcolumn

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… gereviseerde richtlijnen overheidsopdrachten en speciale sectoren (als opvolgers voor de richtlijnen 2004 … . De richtlijnen geven regels voor wezenlijke wijzigingen. Verder schrijven de richtlijnen voor … slot spreken de richtlijnen van een Europees aanbestedingspaspoort. Kortom, richtlijnen waar de …

CUR rapport 93-11 - 3 Branchereglement

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… voor kwaliteit. Het betreft hier richtlijnen voor de administratieve organisatie, procedures … status voor alle lidstaten. Europese richtlijnen dienen, teneinde rechtstreekse werking te … een aantal concrete richtlijnen. Enkele belangrijke recente EG-richtlijnen zijn de Richtlijn …

4 Energiebesparingsmaatregelen en vaststelling advies

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… 50 ‘Kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties woningen’ geeft richtlijnen om te komen tot goed … 50 ‘Kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties woningen’ geeft richtlijnen om te komen tot een … .Opmerking: ISSO kleintje Inregelen geeft richtlijnen om een verwarmingsinstallatie goed in …

1 Inleiding

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… ; Richtlijnen voor leidingen in kruipruimten; Richtlijnen voor leidingen in gebouwen zonder kruipruimte; Richtlijnen voor het opvangen van grondzakking; Richtlijnen voor afvoerleidingen van keukens; Richtlijnen voor …

3 'Harde' en 'zachte' brandveiligheidseisen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… . 3.2 Richtlijnen en instrumenten Er zijn diverse richtlijnen en instrumenten voorhanden … , beschrijven we hieronder de belangrijkste richtlijnen en instrumenten die gebruikt kunnen … uit, waarin voor beide onderwerpen richtlijnen zijn uitgewerkt. Deze leidraad biedt …

2 Ontwerprichtlijnen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… aan burgemeester en wethouders. Nadere richtlijnen voor de inrichting van vluchttrappenhuizen … de NVBR-publicatie 'Brandbeveiligingsinstallaties' diverse richtlijnen voor de uitvoering van brandweerliften … het Gebruiksbesluit zijn de volgende richtlijnen opgenomen over brandveiligheidsinstallaties in logiesverblijven …

1 Inleiding

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… ; Richtlijnen voor leidingen in kruipruimten; Richtlijnen voor leidingen in gebouwen zonder kruipruimte; Richtlijnen voor het opvangen van grondzakking; Richtlijnen voor afvoerleidingen van keukens; Richtlijnen voor …

Eurocode

http://www.bouwenmetstaal.nl/index.php?page=eurocode

… kom ik aan nationale aanvullende richtlijnen voor andere Europese landen? - Maar … aanvullende richtlijnen, en waar heb ik ze voor nodig? Nationale aanvullende richtlijnen … Europa exact dezelfde regelgeving en richtlijnen in te voeren. Bijvoorbeeld omdat …

Toolbox Diversiteit

http://www.debouwvernieuwt.nl/details/kennis/_files/331/toolbox_diversiteit...
TEKSTDOCUMENT - De bouw vernieuwt - Details

… actie komt. MVO Richtlijnen Navigator De MVO Richtlijnen Navigator wijst de weg in het van de MVO-richtlijnen zodat eenvoudiger een of meerdere voor relevante MVO-richtlijnen kunt … bestrijdt discriminatie. Ook geeft zij richtlijnen voor het bevorderen van gelijkwaardige …

Eindrapport onderzoek De Punt

http://www.brandveiligmetstaal.nl/upload/File/actueel/Onderzoeksraad_Eindra...
TEKSTDOCUMENT - Brandveilig met Staal - Details

… Arbeidsomstandighedenwet Besluit brandweerpersoneel Normen en richtlijnen Veiligheidsmanagement 4 4.1 4 … . 17 3.3 ormen en richtlijnen Doordat het Besluit Brandweerpersoneel verplichtingen … wet- en regelgeving, normen en richtlijnen, invulling geven aan hun verantwoordelijkheid …

Trillingen van vloeren door lopen

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/trillingen-van-vloeren-door-lopen

… over geschikte beoordelingscriteria zijn bestaande richtlijnen voor andere trillingsbronnen, bijvoorbeeld voor … grootheidIn de huidige normen en richtlijnen worden verschillende trillingsgrootheden en beoordelingstijden … .1Vergelijk van verschillende normen en richtlijnen. norm of richtlijn trillingsgrootheid beoordelingstijd …

TransformatieWijzer: van kantoor naar woonruimte

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/transformatiewijzer-van-kantoor-naa...

… .3 Europese richtlijnen Daarnaast zijn er 11 Europese richtlijnen die van invloed … . De belangrijkste daarvan zijn Europese richtlijnen voor asbest, bouwproducten, gastoestellen, liften … 5 Europese richtlijnen Tot slot zijn er 11 Europese richtlijnen die van …

Constructieve veiligheid van gevels

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/constructieve-veiligheid-van-gevels

… , maakt de constructeur gebruik van richtlijnen en rekenregels. Het doel van … Nederlandse bouwregelgeving. De hier genoemde richtlijnen gelden niet voor natuursteen-imitaties … opleveringscontrole. Bij problemen kunnen de richtlijnen voor nieuwbouw helpen oorzaak en …

Maatregelen tegen legionella in binnenfonteinen

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/maatregelen-tegen-legionella-in-bin...

… gevoed. 2 Wetgeving, normen en richtlijnen De volgende wettelijke voorschriften zijn … geschikte beheersconcepten gemaakt. 6.2 Richtlijnen legionellaveilig uitvoeren Het ontwerp van … aanvulling hierop gelden de volgende richtlijnen voor de permanente drinkwateraansluiting: De …

P. 753. Jurisprudentiekroniek, Hof van Justitie EG - Aanbesteding (I) (mrs. E.H. Pijnacker-Hordijk en I.A.M. Kroft)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… van tijdige omzetting van de Richtlijnen de nationale wetgeving richtlijnconform dient … gevallen waarin een lidstaat de Richtlijnen niet tijdig heeft omgezet. Vervolgens … strekt tot wijziging van de Richtlijnen Diensten, Leveringen en Werken. *[31 …

P. 775. Publiek-private samenwerking en aanbestedingsrecht (mrs. M.A. Moolhuizen en S.C. Brackmann)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… begrip aanbestedende dienst in de richtlijnen: een aanbestedende dienst is: - de … van een concessie zijn de richtlijnen namelijk slechts beperkt van toepassing … . 4.4. Invulling onderhandelingsprocedure De richtlijnen laten de aanbestedende diensten redelijk …

BR 2004, p. 904.

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… , p. 904 Uitvoering EG-richtlijnen Uitvoering EG-richtlijnen ( Kamerstukken II 2003/04 … toepassing van EG-richtlijnen door decentrale overheden. Uitvoering EG-richtlijnen ( Kamerstukken II … teruggebracht van 65 tot 49 richtlijnen. Tijdschrift Bouwrecht var gaJsHost = (("https …

BR 2004, p. 904.

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… , p. 904 Uitvoering EG-richtlijnen Uitvoering EG-richtlijnen ( Kamerstukken II 2003/04 … toepassing van EG-richtlijnen door decentrale overheden. Uitvoering EG-richtlijnen ( Kamerstukken II … teruggebracht van 65 tot 49 richtlijnen. Tijdschrift Bouwrecht var gaJsHost = (("https …

P. 16. Implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (1): het BAO (mr. D.C. Orobio de Castro en mevr. mr. D. Schipper )

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… nationale wetgeving. * [5]  De oude richtlijnen waren in Nederland geïmplementeerd door … waarvan de bepalingen uit de richtlijnen rechtstreeks van toepassing werden verklaard … beperkte informatie die volgens de richtlijnen bij gunning moet worden verstrekt …

Artikel Teunissen

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… van Justitie EG doorgetrokken naar richtlijnen. [70] Volgens vaste Europese jurisprudentie … van richtlijnen is gekomen om het ‘nuttig effect’ van die richtlijnen zoveel mogelijk te verzekeren. Waar het gaat om o.a. richtlijnen

Artikel blaisse-orobio

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… aantal voorstellen gepubliceerd voor nieuwe richtlijnen op het gebied van aanbesteden … aantal voorstellen gepubliceerd voor nieuwe richtlijnen op het gebied van aanbesteden … (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) nummer 14 ('Richtlijnen betreffende het gunnen van overheidsopdrachten …

CUR rapport 2008-2 - 5 Optimalisatie: schematiseren en modelleren

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… onzekerheidsafdekkingen) zijn de voorschriften en richtlijnen in het algemeen zeker niet … en richtlijnen 2 opzet en omvang grondonderzoek ervaring, budget, normen en richtlijnen … grondonderzoek grondmechanica kennis, normen en richtlijnen 5 vaststellen van rekenwaarde (al …

Woorwoord

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… liggers zijn opgenomen. Aangezien deze richtlijnen geheel nieuw waren en zowel … alle facetten van de richtlijnen. In de genoemde richtlijnen zijn meerdere methoden … de Technische Universiteit Eindhoven. De richtlijnen voor het ontwerp van staal …

3 Installatietechniek en montage

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… maatregelen voor een regendichte aansluiting; Richtlijnen voor maatregelen tegen blikseminslag (NEN … van de zonneboiler opgegeven. Deze richtlijnen moeten zeer zorgvuldig worden opgevolgd … . De zonne-boilerleverancier geeft hiervoor richtlijnen. Open systemen worden tijdelijk door …

7 Gebouwriolering - hemelwater

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… een toelichting. Daarnaast zijn ontwerp- richtlijnen toegevoegd voor geluidshinder, brandveiligheid, materiaalkeuze … voor systemen met overlaatstroming.Richtlijnen voor ontlastputtenNadere richtlijnen voor de uitvoering en … voorgeschreven (7.4.3.).Richtlijnen voor ontlastputtenNadere richtlijnen voor de uitvoering en …

2 Overzicht prestatie-eisen

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… . NPR CR 1752 [6] + RGD richtlijnen [13]; Toelichting op de klasse … 1752 [6], Bouwbesluit [4] , RGD richtlijnen [13] + cahier R2 Praktijkboek Gezonde … . NPR CR 1752 [6] + RGD richtlijnen [13]+ diverse cahiers PGG + ASHRAE … waarden zijn gebaseerd op RGD-richtlijnen bouwfysica en NEN-EN 15251 …

Deel 1

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… communautaire richtlijnen inzake de technische harmonisatie voldoen, volgens de in die richtlijnen … communautaire richtlijnen inzake de technische harmonisatie voldoen, volgens de in die richtlijnen

1 Inleiding

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… ontwerp van utiliteitsgebouwen en specifieke richtlijnen voor onderscheiden gebruiksfuncties. Ook dit … rekening houden. Reikwijdte aanvullende richtlijnen verzekeraar De richtlijnen in deze publicatie betreffen … deze aanwijzingen hanteren als algemene richtlijnen en aandachtspunten voor het ontwerpproces …

2 Ontwerprichtlijnen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… ' is hiervoor een stelsel van richtlijnen uitgewerkt. (Zie: Brandveiligheid in hoge … ' is hiervoor een stelsel van richtlijnen uitgewerkt. (Zie: Brandveiligheid in hoge … de NVBR-publicatie 'Brandbeveiligingsinstallaties' diverse richtlijnen voor de uitvoering van brandweerliften …

7 Gebouwriolering - hemelwater

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… een toelichting. Daarnaast zijn ontwerp- richtlijnen toegevoegd voor geluidshinder, brandveiligheid, materiaalkeuze … voor systemen met overlaatstroming.Richtlijnen voor ontlastputtenNadere richtlijnen voor de uitvoering en … voorgeschreven (7.4.3.).Richtlijnen voor ontlastputtenNadere richtlijnen voor de uitvoering en …

94/12480 BOUWB

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… in door de Welstandscommissie ontwikkelde richtlijnen, waarvan niet duidelijk is of … vereiste wettelijke status aan die richtlijnen. De rechtbank gaat er kennelijk … Zoetermeer in augustus 1994 concept-richtlijnen c.q. uitgangspunten heeft geformuleerd …

200508575/1

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… van vluchtenden bij brand" (concept Richtlijnen), dat het dagelijks bestuur bij … op grond van de concept Richtlijnen worden besloten om het maximaal … niet het geval. De concept Richtlijnen voorzien in een algemene beperking …

200203951/1

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… , lid 5.2 genoemde richtlijnen. In deze richtlijnen is als tweede voorwaarde … opgenomen "Richtlijnen ter beoordeling van bouwaanvragen tweede bedrijfswoningen"(hierna: de richtlijnen). Ingevolge … .2, voornoemd, genoemde richtlijnen. 2.5. In de richtlijnen is gesteld dat …

Transport en mobiliteitsmanagement

http://www.wiki.dgbc.nl/index.php/Transport_en_mobiliteitsmanagement

… [0 punten] Ja [4 punten] Richtlijnen voor bewijsvoeringTekeningen, inspectie op locatieToelichtingEen … vervoermiddel te minimaliseren? [1 punt] Richtlijnen voor bewijsvoeringBeleidsstukken ten aanzien van … transportdoelen zijn bereikt [4 punten] Richtlijnen voor bewijsvoeringBeleidsstukken ten aanzien van …

Waterverbruik efficiency drinkwater

http://www.wiki.dgbc.nl/index.php/Waterverbruik_efficiency_drinkwater

… punten] > 75% [8 punten] Richtlijnen voor bewijsvoeringSpoelvolume van toiletten, locaties … punten] > 75% [6 punten] Richtlijnen voor bewijsvoeringSpoelvolume van toiletten, locaties … punten] > 75% [4 punten] Richtlijnen voor bewijsvoeringSpoelvolume van toiletten, locaties …

Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel A BOT

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/brandveiligheid-ontwerpen-en-toetse...

… ontwerp van utiliteitsgebouwen en specifieke richtlijnen voor onderscheiden gebruiksfuncties. Ook dit … schade heeft aangericht. 3 Voorschriften, richtlijnen en wensen De brandveiligheidsmaatregelen die … voor verder gebruik. 3.2 Richtlijnen, normen en brandbeveiligingsconcepten Aan de …

Ontwatering in stedelijk gebied

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/ontwatering-in-stedelijk-gebied

… uitgezocht. Door het ontbreken van richtlijnen wordt het geohydrologisch onderzoek vaak … opzichte van hetgeen in geotechnische richtlijnen noodzakelijk is. Kenniscel (techniekvraag) - optioneel … drainleidingen; frequentie van onderhoud, ontwerp, richtlijnen (is dit vaak genoeg?); bekende …