Cur.net Webwinkel

Interface stability of granular filter structures

http://www.curnet.nl/productdetails.asp?id=61&pid=2230

In de waterbouw worden op veel plaatsen granulaire filterconstructies toegepast als bescherming tegen erosie. Bij ondermeer brugpijlers komen dit soort constructies van breuksteen veel voor. De fil...

Handboek diepwanden

http://www.curnet.nl/productdetails.asp?id=61&pid=2227

Dit handboek bevat een uitgebreide beschrijving van het ontwerp- en uitvoeringsproces van diepwanden. Deze constructies worden veel toegepast bij het maken van bouwputten in dicht bebouwde binnen...

Colloidaal beton

http://www.curnet.nl/productdetails.asp?id=61&pid=110

In CUR-Aanbevelingen wordt veelvuldig verwezen naar normen en vaak worden voor specifieke onderwerpen aanvullende eisen gesteld. Bij CUR-Aanbevelingen op betongebied waren dat vooral de normen vo...

Falende constructies

http://www.curnet.nl/productdetails.asp?id=61&pid=2229

Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek naar de structurele oorzaken van falende constructies, aan de hand van 15 cases. De oorzaken worden teruggebracht tot drie categorie? individuele foute...

2D Predicties stabiliteit boorfront

http://www.curnet.nl/productdetails.asp?id=61&pid=851

Er is een inventarisatie gemaakt van literatuur betreffende analytische rekenmodellen voor de ondersteuning van het boorfront. Het resultaat hiervan zijn op modellen gebaseerde predicties van de ...

3D EEM-berekeningen

http://www.curnet.nl/productdetails.asp?id=61&pid=996

In dit rapport staan resultaten van 3D EEM-berekeningen. Hierbij is aandacht gegeven aan de stabiliteit van het boorfront en de spanning en vervormingen, die door het gehele boorpoces in de ondergr...

3D-modellering Tweede Heinenoordtunnel

http://www.curnet.nl/productdetails.asp?id=61&pid=803

Dit rapport beschrijft de hoofdlijnen van het aantonen van de voordelen van 3D-GIS. Drie partijen hebben ieder met hun 3D-GIS software pakket het project uitgevoerd. Het doel was om de voor- en n...

3-D predicties meetgebied noord

http://www.curnet.nl/productdetails.asp?id=61&pid=859

Het belangrijkste doel van deze predictie is het vaststellen van de invloed van het boorfront op deformaties en spanningen in Meetgebied Noord. De steundruk mag afnemen tot de waterspanning zonde...

3-D predicties meetgebied zuid

http://www.curnet.nl/productdetails.asp?id=61&pid=856

In opdracht van CUR/COB zijn 3D predicties gemaakt van het tunnelproces van de Tweede Heinenoordtunnel. De 3D predicties, die zijn uitgevoerd met het eindige-elementenprogramma DIANA zijn gemaa...

3D tunnel berekeningen betondrukken

http://www.curnet.nl/productdetails.asp?id=61&pid=997

Bij het tunnelproces van ITM is er steeds een zone waarover de gestorte betonnen lining nog niet verhard is. In dit rapport wordt de invloed van de lengte van deze zone op de grootte van de spannin...